Всичко за водата

28.7.2020 – Европейски фонд за регионално развитие

Description:

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19