Проекти


Дата на стартиране: 23.12.2020. Дата на приключване: 27.07.2021

 

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19